2024. jlius 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

IskolapszichológusIntézményünkben iskolapszichológus működik. Tevékenységével az oktató-nevelőmunkát segíti.

Az iskolapszichológus jogai és kötelességei az iskolában
Az intézményben működő iskolapszichológusnak joga van ahhoz, hogy…
 • önálló helyiséggel és a munkaigényeknek megfelelő bútorzattal, anyagokkal, a minőségi munkavégzéshez szükséges eszközökkel rendelkezzen
 • elláthassa a munkaköri leírásában rögzített feladatait, ezen belül
  • konzultációt kezdeményezzen a pedagógussal, szülővel
  • pszichológiai tanácsadást nyújtson egyéni helyzetben gyermeknek/serdülőnek vagy gyermek-/serdülőcsoportnak
  • tanulást és közösségfejlesztést segítő felméréseket végezzen az iskolai osztályokban
  • a gyermek fejlődését segítő egyéni képességvizsgálatokat és a személyes erőforrásait feltáró személyiségvizsgálatokat végezzen, melyekkel a gyermek jobb megismerését és a pedagógiai munka differenciálását segíti elő
 • tanítási óra, pedagógiai foglalkozás időpontjában, azzal párhuzamosan, a pedagógussal egyeztetve, egyéni (nem csoportos) pszichológiai tanácsadás érdekében, saját szobájában fogadjon gyermeket, melynek során a gyermek távolmaradása a tanítási óráról engedélyezett és nem von maga után szankciókat.
Az intézményben működő iskolapszichológusnak kötelessége…
 • figyelembe venni munkavégzése során, hogy szolgáltatásai nyújtása alkalmával a gyermekek jogai és az őket gondozó szülők, pedagógusok jogai ne sérüljenek, tartsa szem előtt, hogy munkája alapvetően a bizalmon alapul
 • a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) alapján szervezni munkáját különösképpen az információk megosztásának és a titoktartásnak a kérdéseit
 • munkájának megvalósításában támaszkodjon az Iskolapszichológia Szakmai Protokolljának (ISZP) útmutatásaira és a munkaköri leírásában foglaltakra
 • a gyermek 18 éves kora alatt a pszichológus köteles a szülő hozzájárulási nyilatkozatát kérniELÉRHETŐSÉGEK:
Iskolapszichológus: Deutsch Szilvia
Telefon: 06/30 495 4861
Fogadóóra: Kedd 13.00-14.00 (C épület rendelő)

Ellátás csak előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges kedd és csütörtök délután.LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Szülői hozzájárulási nyilatkozat
Passzív nyilatkozat csoportos ellátás engedélyezéséhez az egész csoportra tervezett preventív vagy szűrőeljárás esetén