2024. jlius 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

TIOP


A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázaton Baja városa és oktatási intézményei eredményesen szerepeltek.
A bajai III. Béla Gimnáziumba az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló eszközök – 13 db interaktív tábla, 53 db PC, 1db szerver gép és 1db WIFI csomag - 2011. szeptember elején érkeztek meg. Az eszközök fogadására az intézmény felkészült. Az IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya eléri az 50 %-ot.
Az interaktív táblák kerültek beszerelésre kerültek. A projektorokat rögtön a beszerelés után el kellett szállítani, kiegészítendő egy ún. feszültségstabilizáló egységgel. Dicséretes dolog, hogy mindez néhány nap alatt megtörtént. A táblák beszerelését, a felszerelt termeket fényképekkel rögzítettük.


Az 53 db PC az informatika szaktantermekbe került.
A pedagógusok (30 fő) számára előírt továbbképzések a leszállítást követően szinte azonnal megtörténtek.

A pályázati program kellő nyilvánosságot kapott. A tanévnyitó értekezleten – 2011. szeptember 15 - a tantestületet tájékoztattam a pályázat állásáról, a teljesítés várható időpontjáról, a program megvalósításával kapcsolatos feladatainkról. A gimnázium szülői szervezete - október 10-én – ugyancsak kapott tájékoztatást a már megérkezett eszközökről, az oktató nevelő munkában való alkalmazások lehetőségeiről. A gimnázium alapítványának kuratóriuma és annak felügyelő bizottsága is értesült a nyertes pályázatról.
A bemutató órákat folyamatosan tervezzük és tartjuk. Az első ilyen óra megtartására 2011. október 6-án került sor a 8.A osztályban a 3. órában(földrajz óra). Az órát Réti Attila vezette, az óra témája Dél-európai országok megismerése volt.

Képek a bemutató órákról


A TIOP-1.1.1-07/1- 2008-0369 számú pályázati program fenntartási időszakának a végére – 2016. július 30 - az IKT eszközökkel tanított órák aránya el kell, hogy érje a 30 % -ot. Ezen belül az IKT alapú órai mérés-értékelés arányát fokozatosan 30 %- ra kell növelni.

Képek az IKT-s órákról