2024. jlius 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

TÁMOP


Tartalom

Intézményünk a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében részt vesz a
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
innovatív intézményekben
pályázatban

Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A projekt kedvezményezettje:
Baja Város Önkormányzata
6500 Baja Szentháromság tér 1.

A közreműködő szervezet:
III. Béla Gimnázium
6500 Baja Szent Imre tér 5.

A projekt egyik feladatellátási helye a III. Béla Gimnázium. A gimnázium pályázattal kapcsolatos szakmai feladatterve a projekt időtartamára:
A 2009/10 es tanévben a 7. évfolyamon a "Szövegértés-szövegalkotás" kulcskompetencia területen és a "Matematika" kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási programcsomag kerül bevezetésre.
A 2009/10-es tanévben a nyelvi előkészítő osztályban "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen és IKT kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási programcsomag kerül bevezetésre. Az oktatási programok alkalmazása során újszerű tanulásszervezési eljárások (projekt, témahét) kerülnek bevezetésre.
A programba bevett tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25 %-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósul meg.
A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján:

www.nfu.hu/content/2489

Képek a TÁMOP programból

Projektindító nap


Matematika óra


Tanulásmódszertan (TAN - TAN) óra


Magyar nyelv és irodalom, szövegértés óra


Fókusz csoport megbeszélés


Informatika óra (IKT)


Német nyelvi óra


Angol nyelvi óra


TÁMOP faliújság

A TÁMOP 3.1.4. projekt megvalósult programelemei a III. Béla Gimnáziumban

Intézményünkben 8 tanulócsoportban A típusú programcsomag került bevezetésre a következők szerint:

 • Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen a 7.A/1 és 7. B/1 csoportokban Balázs Bernadett és Burány Teréz vezetésével
 • Matematika kulcskompetencia területén a 7.A/2 és 7.B/2 csoportokban Lakner Attila és dr. Szkladányi András vezetésével
 • Idegen nyelvi kulcskompetencia területén a 9.D/1 és 9.D/2 csoportokban Balykó Noémi és Keresztesné Kubovics Margit vezetésével
 • IKT (info-kommunikációs technikák,digitális kompetencia) kulcskompetencia területen a 9.D/3 és 9.D/4 csoportokban Lepres Andrásné és Szigethy Géza vezetésével

  A bevont tanulócsoportok számára a tankönyveket, digitális tananyagokat, egyéb segédeszközöket szeptember elején megrendeltük, és ezek nagy része meg is érkezett.

  A program implementáción túli eseményei:

  Projektindító nap 2009.augusztus 31-én. A tantestület felkészítését Polgár László igazgató, a program szakmai vezetője végezte.

  Új tanulásszervezési eljárások bevezetése:
  • Témahét 2009. szept. 1-3. (tanulásmódszertan)
  • Moduláris oktatási program szept. 1-3 ( csoportépítés, egészséges életmód)
  • Háromhetet meghaladó projekt indítása okt. 7-11. ( Marosvásárhely)
  program egyeztetésa vendég küldöttség tanárai

  Továbbképzések:

  Az iskolavezetés 3 tagja 2x30 órás képzésen vesz részt.
  A bevont pedagógusok 4x30 órás képzésen vesznek részt.
  További 10 pedagógus 60 ill. 30 órás képzésen vesz részt.
  Összesen 15 témájú továbbképzésre jutnak el az iskola tanárai.

  Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele:

  Intézményi folyamat szaktanácsadó, szakértői tevékenység 90 óra
  IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó, szakértői tevékenység 60 óra
  Kompetencia területi mentor szaktanácsadó 8x14 óra
  IKT mentor szaktanácsadó 60 óra

  TÁMOP- 3.1.4/08/2

  Projektértékelő értekezlet
  2010. január 28.

  Pedagógiai, módszertani feladatok

  Kulcskompetenciák fejlesztése a napi tanítási gyakorlatunkban: TÁMOP-3.1.4.

  A NAT tartalmazza az alábbi kulcskompetenciákat:

  • anyanyelvi kommunikáció
  • idegen nyelvi kommunikáció
  • matematikai kompetencia
  • természettudományos kompetencia
  • digitális kompetencia
  • a hatékony, önálló tanulás
  • szociális és állampolgári kompetencia
  • kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
  • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
  Prioritások a közoktatás – fejlesztési stratégiában
  (eszközök - módszerek – továbbképzés: kompetenciák)

  • Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
   Tanulási technikák (együttműködés, önállóság) fejlesztése
   Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése
   Informatikai eszköztudás fejlesztése

   A mindennapi gyakorlatunkban egyre több kollégánál tudatosan és egyre jobban érzékelhetők az előbb említett tevékenységek.

   Nem új találmány! 70- es évek közepe, vége: „teljesítményképes tudás” volt a cél. Ma is az !
  • Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása fejlesztése A technika itt van! Nem tudjuk kikerülni! A tanulók lassan már elvárják! Az iskolán kívüli média!
  • A pedagógus szakma fejlődésének a támogatása
   Egyetemi képzés, pedagógus továbbképzés, önképzés

   A jövő: a tanítás-tanulás ne egyirányú folyamat legyen

   „Mondd el és elfelejtem;
   Mutasd meg és megjegyzem;
   Engedd, hogy csináljam és megértem.”
   (Kung Fu-Ce)


   Az ember még akkor is tanul, amikor tanít.
   (Seneca)


   A tanári teljesítmény és a tanulói teljesítmények közötti kapcsolat kimutatott. A magasan teljesítő tanár diákjai jobban teljesítenek.
  • Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
   TIOP- pályázat - nagy szükség lenne az eszközökre!


  Forrás felhasználás

  III. Béla Gimnázium telephely: 22 443 303 Ft

  Továbbképzésekre: 4 000 000 Ft

  Többlet munka, helyettesítések, IKT asszisztens (+ járuléákok) : 6 183 588 Ft
  Marosvásárhelyi utazásra : 649 715 Ft

  Tankönyvek –segédletek- egyéb eszközök a programcsomagok bevezetéséhez: 2 900 000 Ft

  Eszközbeszerzés, dologi: 3 250 000 Ft

  Jó gyakorlatok átvételéhez útiköltség: 100 000 Ft
  Összesen: 17 103 303 Ft 76 %

  A TÁMOP 3.1.4. projekt megvalósult programelemei a III. Béla Gimnáziumban  Intézményünkben 8 tanulócsoportban A típusú programcsomag került bevezetésre a következők szerint:

  • Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen a 7.A/1 és 7. B/1 csoportokban Balázs Bernadett és Burány Teréz vezetésével
  • Matematika kulcskompetencia területén a 7.A/2 és 7.B/2 csoportokban Lakner Attila és dr. Szkladányi András vezetésével
  • Idegen nyelvi kulcskompetencia területén a 9.D/1 és 9.D/2 csoportokban Balykó Noémi és Keresztesné Kubovics Margit vezetésével
  • IKT (info-kommunikációs technikák,digitális kompetencia) kulcskompetencia területen a 9.D/3 és 9.D/4 csoportokban Lepres Andrásné és Szigethy Géza vezetésével


  A bevont tanulócsoportok számára a tankönyveket, digitális tananyagokat, egyéb segédeszközöket szeptember elején megrendeltük, és ezek nagy része meg is érkezett.

  A program implementáción túli eseményei:

  Projektindító nap 2009.augusztus 31-én. A tantestület felkészítését Polgár László igazgató, a program szakmai vezetője végezte.

  Új tanulásszervezési eljárások bevezetése:
  • Témahét 2009. szept. 1-3. (tanulásmódszertan)
  • Moduláris oktatási program szept. 1-3 ( csoportépítés, egészséges életmód)
  • Háromhetet meghaladó projekt indítása okt. 7-11. ( Marosvásárhely)  Továbbképzési kötelezettségeink:  1. Általános módszertani képzés – 8 fő

   Balázs Bernadett
   Balykó Noémi
   Burány Teréz
   Lakner Attila
   Dr. Szkladányi András
   Keresztesné Kubovics Margit
   Lepres Andrásné
   Szigethy Géza

   Ideje: 2009. december 16-18.
  2. IKT technológiák oktatásban történő alkalmazása – 8 fő
  3. A programcsomagok alkalmazását segítő, támogató módszertani képzés – 8 fő
   Szövegértés: Balázs Bernadett, Burány Teréz
   Ideje:2010. február 25-27.

   Matematika: Lakner Attila, Dr. Szkladányi András
   Ideje: 2010. január 21-23.

   IKT: Lepres Andrásné, Szigethy Géza

   Idegen nyelv: Keresztesné Kubovics Margit(angol nyelv), Balykó Noémi(német nyelv)
  4. Választott továbbképzések:
   • tanórai differenciálás heterogén csoportokban3 fő
    (Dr. Szkladányi András, Keresztesné Kubovics Margit, Szigethy Géza)
   • osztályzat nélküli ped. értékelés1 fő
    (Balykó Noémi)
   • tevékenységközpontú pedagógiák1 fő
    (Lepres Andrásné)
   • professzionális tanári kommunikáció1 fő
    (Lakner Attila)
   • drámapedagógia2 fő
    (Balázs Bernadett, Burány Teréz)

Iskolavezetés kötelező továbbképzései:


 • Változásmenedzsment3 fő
  (Arnóczki János, Jaloveczkiné Pauk Eszter, Polgár László)
  Ideje: 2009. december 10-12.
 • Új oktatásszervezési eljárások3 fő
  (Arnóczki János, Jaloveczkiné Pauk Eszter, Polgár László)
  Ideje: 2010. január 11-13.

  Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele:

  Intézményi folyamat szaktanácsadó, szakértői tevékenység: 90 óra
  (Tóth Géza)
  IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó, szakértői tevékenység: 60 óra
  (Köblös Helén)
  Kompetencia területi mentor szaktanácsadó: 8x14 óra
  IKT mentor szaktanácsadó: 60 óra (Krizsóné Kőházi Andrea)
  Szövegértés: Fekete Gabriella
  Matematika: Rapcsákné Pap Anikó
  Idegen nyelv(angol): Kovácsné Tóth Erika
  Idegen nyelv(német):

  Három hetet meghaladó projekt

  MAROSVÁSÁRHELYI TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT
  Készítette: Polgár László

  Az innováció megvalósításának előzményei:

  2007-óta van testvériskolai együttműködés a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium, valamint a bajai III. Béla Gimnázium között. A már meglévő testvérvárosi kapcsolat bővülését jelenti a testvériskolák együttműködése.

  A kapcsolattartás formai elemei:
  • tavaszi látogatás során a bajaiak látogatnak el Marosvásárhelyre (a Bolyai Napok rendezvényein való részvétel)
  • őszi látogatás során a marosvásárhelyiek látogatnak Bajára
  • folyamatos kapcsolattartás elektronikusan
  A kapcsolattartás tartalmi elemei:
  • egymás iskolai kulturális eseményein való aktív részvétel
  • vendég-tanárcsere program
  • a Takács Csaba kémia levelezős versenyen való részvétel
  • Anonymus történelem vetélkedőn való részvétel
  • egymás kulturális értékeinek megismerése
  • történelmi emlékhelyek felkeresése
  • a tanárok a látogatásaik során megismerik egymás munkamódszereit
  Az innováció céljai

  Az együttműködési szerződés aláírásával az intézmények elkötelezték magukat, hogy kapcsolataikat egymás munkájának figyelemmel kísérésével, segítésével fejlesztik minden téren előmozdítják, különös tekintettel a következőkre:

  • a pedagógusok saját módszertani ismereteiket fejlesztik
  • az intézmények megismertetik egymást történelmükkel, hagyományaikkal
  • oktatók és diákok megismerkednek egymás kultúrájával, szokásaival
  • az előző tevékenységekkel szorosabbra fűzik a városaik között már meglévő testvérvárosi kapcsolatot
  Az innováció megvalósítása

  1.hét
  Az őszi látogatás előkészítése: 2009. szeptember 28-október 6.
  • szállásfoglalás
  • programok tervezése, szervezése
  2.hét
  Marosvásárhelyiek látogatása Baján: 2009. október 7-11.
  Program:
  • október 7. –vendégek fogadása
  • október 8. – óralátogatások , fogadás a polgármesteri hivatalban
  • október 9. - kirándulás a Mecsekbe
  • október 10.- családi programok, színházlátogatás
  • október 11.- hazautazás
  3.hét
  A tavaszi viszontlátogatás előkészítése: 2010. április 26-30.
  • utazásszervezés
  • ajándékok beszerzése
  • programegyeztetés
  • szülői értekezlet az utazó diákok szüleinek
  4.hét
  Bajaiak látogatása Marosvásárhelyen: 2010. május 5-9.
  Program:
  • május 5. - utazás Marosvásárhelyre
  • május 6. - kirándulás Gyulafehérvárra, Nagyenyedre
  • május 7. - Óralátogatás, részvétel a Bolyai Napok programjában
  • május 8. - Anonymus történelem vetélkedőn való részvétel
  • május 9. - hazautazás
  A kémia levelezős verseny megvalósítása fordulónként folyamatosan zajlott.
  Értékelés:

  A cserekapcsolatban részt vevő diákok színes élménybeszámolókkal értékelték a programokat
  A programfelelős tanár minden látogatásról értékelő beszámolót készít.

  A kémia versenyen eredményesen szerepeltek a "bélás diákok", egy diák III. díjat szerzett
  Az Anonymus történelem vetélkedőn 4. helyezést ért el egy diákunk.  A TÁMOP 3.1.4. projekt fenntarthatósági programelemei a III. Béla Gimnáziumban
  2010-2011 tanévben

  Intézményünkben 8 tanulócsoportban A típusú programcsomag kerül bevezetésre az idei tanévben is következők szerint:
  • Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen a 7.A/1 és 7. B/1 csoportokban Balázs Bernadett és Rabi Magdolna vezetésével
  • Matematika kulcskompetencia területén a 7.A/2 és 7.B/2 csoportokban Lakner Attila és Sasfalvi Ildikó vezetésével
  • Idegen nyelvi kulcskompetencia területén a 9.D/1 és 9.D/2 csoportokban Egyedné Kovács Mónika és Keresztesné Kubovics Margit vezetésével
  • IKT (info-kommunikációs technikák,digitális kompetencia) kulcskompetencia területen a 9.D/3 és 9.D/4 csoportokban Lepres Andrásné és Szigethy Géza vezetésével
  A bevont tanulócsoportok számára a tankönyveket, digitális tananyagokat, egyéb segédeszközöket a tavalyi év beszerzéseivel biztosítjuk.
  Az érintett tanórák 30%- ban IKT eszközöket használnak.
  Műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli oktatása 3 tanulócsoportban zajlik 7. osztályban.
  A program implementáción túli eseményei:
  Új tanulásszervezési eljárások bevezetése:
  • Témahét 1
  • Moduláris oktatási program szept. 1-3 ( csoportépítés, egészséges életmód)
  • Háromhetet meghaladó projekt 1 ( Marosvásárhely)

  TIOP-1.1.1-09/1-2010-0099. „ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
  infrastruktúra fejlesztése Baja Város Önkormányzat intézményeiben
  (Tanulói lap-top program)


  Földrajz óra
  Két, egymást követő tanítási órán a Vízburok kialakulása című témát dolgoztuk fel. Az első órán frontálisan és egyéni munka keretén belül, a második órán csoportmunka keretében tevékenykedtünk.
  Képekkel, videókkal, tesztek kitöltésével a számítógépek használatával mélyítettük el a vízburokról szóló ismerteinket.