2024. jlius 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉSErasmus+ 2018-2021 Iskolák közötti Együttműködési Program

healTH AT School

Tájékoztató / Information


Események/Events

Projekttalálkozók / Project meetingsNemzetközi együttműködés a Bajai III. Béla Gimnáziumban

A 2018/19-es tanév kezdetével a Bajai III. Béla Gimnázium nemzetközi Erasmus pályázat résztvevője és fő koordinátora lesz. Sikeres pályázattal nyerte el az iskola a jogot, hogy három másik középiskolával együtt, diákok, tanárok, szülők és az őket segítő szakemberek (iskolapszichológus, védőnő) két éven át együtt dolgozhassanak a „HealTHAT School/THATS” elnevezésű projektben.

A program fő célkitűzése a nyelvi és digitális készségek fejlesztése mellett a technika (elsősorban az internet) tudatosabb felhasználásának hangsúlyozása és a diákok testi-lelki egészségének fejlesztése. Kiemelt téma lesz a cyberbullying, azaz az internetes zaklatás mint a fiatalokat egyre nagyobb számban érintő probléma.

A bajai gimnázium mellet annak testvériskolája, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum, továbbá egy frankfurti német és egy almyrosi görög középiskola vesz részt a programban, amelynek része lesz egy weblap elkészítése, egy digitális magazin megírása, részvétel a Biztonságos Internet-napon és számos más, kreatív, toleranciát és tudatosságot növelő közös feladat. A munka elsősorban az interneten keresztül zajlik majd, például videókonferencia és Facebook-csoport segítségével, de személyes találkozókra is sor kerül, legelőször Bajára látogatnak a külföldi iskolák képviselői november elején.

Szűkebb értelemben 120 diák és 25 tanár viszi vállán a projektet, de mivel minden feladatba mind a négy iskolában bevonják az összes tanulót, így több mint 2500 fiatalt érint első körben a projekt, azonban a kidolgozott jó gyakorlatok, módszerek és anyagok a jövőben akár szélesebb körben is használhatók lesznek.

A kétéves együttműködésről rendszeresen beszámolunk olvasóinknak.